Pigsi Protocolo de Intervención Global y Simultánea

CARME PAU - JULIO ALTOMONTE

DESPATX PEDAGÒGIC MULTIDISCIPLINARI

  
  

I seguim parlant d'hàbits

En l'article anterior parlàvem de perquè és important incorporar sistemàticament els hàbits.

   Algunes vegades introduir un hàbit és quelcom entretingut, que requereix paciència. Tanta ,que podem acabar fent nosaltres l'acció doncs així anem més depressa, no es trenca res, no fem tard......però esta clar que així no ho aprendran mai. I aquest no és el tracte. Massa sovint, pares i mares, no permetem que els nostres fills facin el que són capaços de fer ( i fer-ho bé).

Quan la nostra actitud és la de “ja ho faig jo que aniré més depressa” estem transmeten una imatge de “tu no ho fas bé” cosa que a la llarga es tradueix amb un sentiment d'inutilitat per part dels fills. Amb això provocarem que el nano sigui cada cop més depenent i fins i tot els pares acabem estant al seu servei i no sempre sense exigències. 

   El procés de créixer implica assolir unes habilitats concretes que les adquirim amb la pràctica i és així si realment ho fem nosaltres mateixos ( i ningú ho fa per nosaltres). Es tracta , per part dels pares, d'acceptar resultats “no tan perfectes” però que realment hagin estat autònoms. A tall d'exemple serà sempre millor unes sabates no tan ben cordades perquè precisament ho han aconseguit ells i això els farà sentir molt satisfets. Semblen exemples molt tontos però podríem parlar de saber-se cordar una jaqueta, mocar-se, fer-se un entrepà, preparar-se la bossa d'esport......tot el que no ENTRENEM després no ho podem demanar. No podem pretendre nens i adolescents autònoms si durant la seva creixença els hi fem tot. Igual que no val dir “sols ha de responsabilitzar-se dels seus estudis”....i no hi ha res més que pugui aprendre en aquesta creixença seva? Hi ha moltíssimes coses que poden fer. El que ens cal és prioritzar-ne unes quantes, graduar-les per edat i ser sistemàtics.

    No podem pas començar amb deu demandes de cop.  No si volem que la proposta tingui èxit. Ho farem progressivament. Els explicarem amb paraules concretes i senzilles què és el que demanem i què esperem de la seva resposta/ col·laboració.

I òbviament hem d'explicar les conseqüències que apareixen quan un no compleix amb aquestes responsabilitats. “Si no m'he preparat la bossa d'esport doncs quan arribi a l'escola no podré fer EF o hem posaran una falta “. Si els pares corren a l'escola amb la bossa per tapar l'oblit no haurem guanyat res.

Molts d'aquests exemples són un conflicte servit quan arriben a l'adolescència doncs en aquest moment voldríem que fossin de tot : responsables, autònoms, conseqüents.....però, quan ho entrenem  això? Està claríssim que si no ho fem a mesura que creixen haurem perdut un temps irrecuperable.

Per què són tan importants els hàbits?

Cada cop és més freqüent escoltar els pares queixar-se que els seus fills no són autònoms, o que sempre necessiten ajuda, o que són despistats, o que se'ls hi ha de repetir moltes vegades les coses per tal que ho facin.....

   Però ben mirat comprovem que  els pares no permeten que els nanos facin allò que ,realment ,sí poden fer. Potser hi ha massa estesa la tendència que cal avançar-se , anticipar-se però resulta que al final no els hi fem cap favor doncs , quan deixarem que ho aprenguin?

   El dia a dia està ple de situacions quotidianes que són una magnífica oportunitat per portar a terme aquest objectiu: ser més autònoms.

   Òbviament això no és màgia. Cal un entrenament, pràctica , permetre l'error i sobretot molta paciència per part de l'adult. No es tracta de fer les coses de pressa  i perfecte com  si això fos símbol d'eficàcia. Quan un hàbit es comença a practicar cal un temps, una rutina i constància.

   Hi ha pares que em diuen “no li demanem res més que la seva responsabilitat, fer les coses del cole”. Però jo pregunto, no hi ha petites coses que poden aprendre a fer perquè els són útils i de fet són part del seu creixement?  Sovint com menys demanem menys fan. I no és un retret ,més aviat és la constància d'una realitat diària. Hi ha famílies en les que el fet de vestir-se al matí és un drama i ja sabem tots com acaba: vestint a la criatura enmig d'un estat de nervis perquè fem tard. Em direu que no hi ha un altre remei...i no és cert. Potser ens caldria veure les coses amb una mica de distància per veure que això que passa massa sovint no es pot resoldre d'aquesta manera . Seria bo introduir l'hàbit, per exemple, en el cap de setmana on estem més tranquils i el temps no apreta. I després practicar. Però si nosaltres acabem substituint el que ells haurien de fer no ens en sortirem mai.

   Cosetes com parar i desparar la taula, endreçar la seva roba, les seves joguines són accions que les poden fer. Ara bé, cal plantejar-se com a pares per quina comencem i progressivament anar ampliant. Sempre tindrem en compte l'edat del nen però no us càpiga dubte que si els ensenyem i ens disposem a tenir paciència ho faran. I ho faran bé.

ALTERACIONES EMOCIONAL EN ESTUDIO

 

Tres grupos científicos de USA y EUROPA se encuentran en proceso de recopilación de información a nivel mundial, sobre las Alteraciones Emocionales que se observan en niños-adolescentes y jóvenes, que se encuentren en alguna etapa de educación-formación, o sea que su principal actividad esperable es la de todo estudiante.

   En principio se observó que, a la vuelta del primer confinamiento los profesores y padres remarcaban falta de interés, resistencia pasiva a retomar la rutina educativa y en general un marco de indiferencia general a todo el espectro de estímulos dentro de la institución educativa.

Simultáneamente se está observando una disminución de desórdenes o actos de indisciplina que se refieran a reacciones disruptivas y/o violentas.

   En general parece ser que los actos de inconducta se refieren a la no participación en clase, incumplimiento de tareas y bajo rendimiento en las evaluaciones.

Provisionalmente designado como Síndrome de Abulia en Educación Formal (SAEF) se procura determinar qué relación podría haber entre este síndrome y todo el proceso que desde hace un año, alteró profundamente todos los aspectos de la cotidiana forma de vida anterior.

   En un principio se interpretaba esta actitud como una natural reacción a muchos días de horarios alterados sin concurrencia a la Institución Educativa y con una educación a distancia, desconocida para muchos, en la que se vieron inmersos sin opción, ni tiempo de adaptación.

Si bien es muy pronto aún para tener conclusiones firmes, se evidencia como importante, tener en cuenta esta posibilidad, para procurar originales enfoques que intenten revertir la situación o atenuarla.

   Como en todos los problemas que parecen relacionados con esta pandemia o sus consecuencias, aún no hay suficiente información ni experiencia para actuar de forma certera, mientras pasa el tiempo y estos estudios progresan, habrá que estar dispuestos a colaborar en soluciones, aunque sean provisorias.

Las consecuencias de la Incertidumbre

   Cerca  de cumplirse un año de la irrupción de la pandemia, en el ámbito de la educación formal, en las instituciones educativas de todo tipo y nivel, al igual que en el resto de las estructuras que conforman nuestra sociedad, se continúan ejecutando diversas estrategias para conciliar la continuidad de la tarea educativa con el menor riesgo de contagio posible.

    Los alumnos, sus familias y los educadores han recorrido un azaroso camino que fue en un principio, de total confinamiento, matizado con diversas actividades telemáticas.

Luego se establecieron condiciones a cumplir para retomar la actividad presencial y en la actualidad se procura mantener esta modalidad, que se ve interrumpida cuando se activa alguna de las condiciones que requieren confinamiento por aproximadamente un par de semanas.

   En esta situación se vuelve a imponer la actividad telemática por ese periodo de tiempo.

Finalizado el confinamiento se retoma la actividad presencial, que continuará siempre que no se produzca una nueva situación de confinamiento.

   Este escenario de incertidumbre permanente, está evidenciando consecuencias en alumnos, padres y docentes, que se traduce en disminución de rendimiento, apatía, irritabilidad, miedo al contagio y otros diversos trastornos.

   En este punto debemos puntualizar que el conocido “Stress” es un mecanismo fisiológico que pone en máxima alerta todos los mecanismos de defensa y evitación, ante una amenaza imprevista e inminente.

Si esta amenaza se prolonga en el tiempo, sin que se perciba una mejor situación de actuación deja de ser un mecanismo de defensa.

El Stress, prolongado en el tiempo, que se percibe como creciente amenaza y abarca a todos los individuos, en cualquier geografía, da lugar a la aparición de los trastornos descriptos, no solo en los alumnos.

   Todos los integrantes del núcleo familiar, social y educacional, comparten esta cotidiana situación y la permanente ansiedad por cómo será mañana.

   La Incertidumbre sostenida es un fenómeno perjudicial y desequilibrante del equilibrio emocional más elemental.

EL COMEDOR ESCOLAR ¿Un problema o una ayuda?

 

  Por motivos diversos, son cada vez  más las familias  que toman la decisión de que sus hijos coman a diario en el colegio. Este servicio no solo compagina su vida laboral y personal sino que, además, garantiza a los padres que sus hijos van a recibir una alimentación de calidad y valores sobre nutrición y salud en un ambiente lúdico, alrededor de sus amigos. Educación y alimentación son inseparables en el comedor del colegio. Y el objetivo de hoy sería reflexionar un poco sobre este espacio-tiempo, sobre cómo interactúan monitores y alumnos, y cómo se desenvuelven las relaciones de los alumnos entre sí. Teniendo en cuenta además que según datos y cifras del curso 2016/2017 ,del Ministerio de Educación cerca de 1,7 millones de niños toma su comida principal en el centro escolar, lo cual equivale a que un 72,9% de los alumnos de Educación Primaria pública tiene que comer en su colegio , estaríamos  hablando de un gran número de escolares.

   El punto de partida sería considerar que estos profesionales realizan una función EDUCATIVA y que forman parte del proyecto educativo que presenta el Colegio. Este aspecto es fundamental pues el tiempo en que atienden a estos alumnos, ya sea en el comedor y en el patio es bastante largo, y por lo tanto susceptible de actitudes diversas. Si esta función educativa no es bien valorada por el resto de agentes educativos (los profesores y la familia) se crearán conflictos y situaciones nada agradables.  Insisto en este aspecto porqué cada vez son más frecuentes los problemas de actitud que algunos alumnos presentan en este espacio-tiempo. En ocasiones son problemas que se inician en el contexto del aula, con su grupo-clase, y que pueden ser de diferente índole. Pero no debemos olvidar que ese alumno es el mismo que en unas horas irá al comedor/patio donde a él le parecerá que sale del “control” de su tutor/a. Es en ese momento cuando se atreverá a cuestionar las instrucciones y consignas que se le dan en ese entorno. La percepción de que su monitor no es quien “para mandarle” se ha de considerar tan grave como si la afrenta estuviera dirigida a su profesor/a.

   La formación educativa impartida desde el comedor-patio viene tan abalada que incluso se manifiesta  en una valoración totalmente CUALITATIVA que acompaña al informe curricular que los padres recibimos cada trimestre. Sería muy positivo que cuando nos sentamos con nuestro hijo para leer y valorar su informe de las diferentes áreas lo hiciéramos también de ese aspecto del comedor-patio.

   Es necesario tener en cuenta que igual que hay un PROYECTO EDUCATIVO que concreta los objetivos académicos más allá de las áreas curriculares , éste incluye también unos OBJETIVOS y HÁBITOS referentes a la comida, uso de utensilios, aceptación de nuevos alimentos, conducta en la mesa etc. etc. Por ello , des de casa, des de la familia, esos hábitos deben ser compartidos como una continuidad del trabajo realizado o del objetivo a perseguir.  En esta misma línea sería erróneo pensar que aquel problema que no logramos resolver en casa ya sea de tipo alimentario , de actitud en la mesa, de comer variado, usar los utensilios ….lo puede resolver la escuela.

Desde estas líneas siempre hemos defendido la gran importancia que supone la coordinación entre colegio y familia, y por supuesto esto incluye el ámbito del comedor.

 

Complementar en casa el trabajo del comedor

El comedor debe “proporcionar a los niños una comida de calidad, tanto desde el punto de vista nutricional como desarrollar la adquisición de hábitos alimentarios y sociales adecuados”, según el documento Acompañar las comidas de los niños, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, en el que encontramos algunos consejos para las familias.

 1. Escuchar al niño sobre la cantidad de comida que pide que le sirvan.
 2. Es preferible servir poca cantidad de comida y dar la opción de repetir. Esta también es una buena estrategia para reducir el despilfarro de los alimentos.
 3. Permitir que los niños repitan del primer plato y de las frutas frescas, y limitar a una determinada cantidad el segundo plato (especialmente en el caso de las carnes).
 4. Asegurar que el agua sea de fácil acceso y que no se limite el consumo. Es conveniente que el pan acompañe sistemáticamente las comidas y se evite utilizarlo como elemento de recompensa o imposición.
 5. Es habitual que la oferta alimentaria variada suponga el rechazo hacia determinados alimentos. Si bien hay que evitar coaccionar o forzar al niño para que tenga que comer, es conveniente que lo pruebe.
 6. Coordinarse con el comedor escolar cuando un niño no desea comer de forma habitual.
 7. Facilitar un tiempo adecuado para comer con tranquilidad, que no sea inferior a 30 minutos ni supere el tiempo razonable para disfrutar de la comida.
 8. Prever un intervalo de tiempo lo bastante amplio entre la comida de media mañana y la comida (como mínimo un par de horas).
 9. El momento de la comida es una buena oportunidad para la transmisión de valores y hábitos. También es un espacio idóneo para, valorando la edad y capacidad de los niños, darles pequeñas responsabilidades en la medida de sus posibilidades.
 10. Fomentar la colaboración en cuanto a poner y recoger la mesa, de forma que se convierta en un hábito.
 11. Establecer normas de conducta de forma que la comida sea tranquila y se pueda convertir en un espacio de conversación y escucha (no levantarse entre plato y plato, no tener el móvil...).
 12. En este sentido, los adultos debemos predicar con el ejemplo pues nuestros niños lo que mayormente hacen es imitar. Sería más que recomendable que en el momento de sentarse a la mesa la TV estuviera apagada y los móviles fuera del alcance.
 13. Ayudar a interiorizar normas de educación básicas como no hacer ruido al tomar sopa, hablar con la boca cerrada, comer y masticar despacio, usar el tenedor... Pueden parecer aspectos “que ya se hacen” pero es frecuente ver, cuando uno va a comer fuera, que esas normas dejan mucho que desear. E insisto, no podemos delegar toda esa función en el comedor. 

 

     Educar no es una tarea fácil pero si todos los agentes educativos, absolutamente todos, nos apoyarnos, reforzamos, y no nos desautorizamos nuestra tarea será más llevadera, más gratificante y sin duda con mejores resultados.

LEER A LOS NIÑOS EN VOZ ALTA

  

“La lectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores, simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan. Compartir la lectura es compartir el lenguaje placenteramente, afirmándolo como vehículo de entendimiento, fantasía y civilidad”. Giardinelli, M. (2006). 

   Escuchar la lectura realizada en voz alta por un buen modelo lector, ayuda a los niños a comprender cómo dar sentido a un texto escrito a través de la voz y así desarrollar la fluidez en la lectura. Leerles a los niños fluidamente y con adecuada dicción, entonación y expresividad también amplía su conocimiento del mundo, vocabulario, familiaridad con el lenguaje impreso y su interés en la lectura.

 En definitiva este tipo de lectura tiene como objetivos:

 Crear amor por la lectura.  Sentir emociones a través de la literatura.  Mejorar la habilidad de escuchar.  Aumentar el vocabulario (aprenderemos cómo hacerlo de manera específica en la tercera unidad del curso).  Ayudar a adquirir nuevos conocimientos acerca de las cosas, lugares, personas, etc.  Dar la oportunidad de reflexionar acerca de actitudes, situaciones (favorece el pensamiento).  Favorecer el aprendizaje de aspectos de la lectura (cómo se toma un libro, movimientos oculares, dónde se encuentra el título de un libro, etc.) La lectura en voz alta realizada por el educador es considerada como uno de los factores más influyentes para el desarrollo integral de los niños . 

 En artículos anteriores ya hemos hecho hincapié en la importancia de la lectura, de cómo es necesario aprovechar los tiempos de vacaciones para establecer estos hábitos. Es más. Os invito a que realicéis la prueba: si a vuestro hijo le leéis un párrafo en voz alta y después le solicitáis que lo lea él, podréis comprobar como su calidad lectora es mejor. Imitará vuestro tono, entonación, ritmo....Y es que una parte de la lectura (al igual que el habla) se aprende por imitación, escuchando al adulto. Hay un tiempo que en el colegio se lleva a cabo esta práctica pero una vez transcurrido el período considerado necesario para ello (proceso de la lectura mecánica) se pasa a leer en silencio para realizar una lectura COMPRENSIVA. Sin embargo nosotros, como padres y educadores, podemos ayudar muchísimo en este proceso. En casa, con el tiempo adecuado, podemos compartir una lectura. Es de vital importancia que nuestra ACTITUD hacia ese momento sea afrontado con ganas, con optimismo, como algo placentero pues si denotamos desagrado (por leve que sea) nuestro hijo también lo notará e imitará ese gesto.

En nuestra tarea de padres y educadores deberíamos tomar conciencia que la LECTURA es un HÁBITO  y como tal debe entrenarse de forma sistemática. Es un error pensar que esta HABILIDAD LECTORA debe recaer exclusivamente sobre la escuela. Obviamente el colegio es el lugar de aprendizaje de ésta y otras habilidades pero los padres no podemos, ni debemos, permanecer al margen de ello. EDUCAR es una tarea compartida en todos los sentidos desde a cómo se deben usar unos cubiertos a cómo leer correctamente. El sector es muy amplio pero si ponemos nuestro granito de arena seguro que los resultados serán mucho mejores.

 

 A modo de resumen os dejo unos guiones para acabar de argumentar los beneficios expuestos   anteriormente: 

- Mejora la comprensión: dentro de las competencias relacionadas con la comprensión se incluye la habilidad de clasificar información, secuenciar los eventos, determinar causas y efectos y hacer comparaciones. Cuando un adulto le lee a un niño y/o cuando el niño escucha un cuento, éste aumenta la información que tiene acerca de un determinado tópico y las organiza dentro de las propias estructuras.

Estimula la imaginación, ya que el leer en voz alta transporta al niño y al adulto desde el aquí y el ahora al allá y el después. La imaginación es la precursora del pensamiento representacional, que se relaciona con el mundo escrito y hablado.

-  Provee de catarsis, los niños pequeños son egocéntricos, y a través de escuchar cuentos aprenden la experiencia de otros con las mismas emociones y los mismos miedos que ellos, aprenden a solucionar problemas, y a enfrentar sus miedos. Aprenden que es posible ser diferentes ya sea física, intelectual, emocional o lingüísticamente.

Facilita el lenguaje y las habilidades expresivas del mismo, cuando un niño escucha a un adulto leer un cuento con animación y expresión, ellos mismo luego imitarán estás inflexiones de voz y emociones.

Promueve la conciencia fonética, un niño que se familiariza desde temprano con el alfabeto y su relación con los sonidos, está altamente relacionado con el éxito que tendrá en el aprendizaje de la lectura.

- Correlaciona con un buen desempeño escolar, un lector exitoso por lo general es un buen estudiante, ya que gran parte de las actividades escolares incluyen la lectura y requieren de un buen desarrolla la capacidad de atención y memoria, habilidades que son favorecidas por la lectura en voz alta. 

 Para concluir solo pediros que ante un niño que comete errores en su lectura NO se le debe increpar ni regañar. Si pronuncia una palabra de forma inadecuada sencillamente decir “Creo que no pone eso” o “¿Seguro que eso es lo que está escrito?”. Si se atropella al leer recomendarle que “respire” , “despacio” pues no debemos confundir rapidez con eficacia lectora. El acto lector debe resultar un momento de complicidad entre nosotros y nuestros hijos, un momento mágico donde nuestra atención y escucha es exclusivamente para ellos. En nuestros tiempos donde hay infinidad de medios que nos interrumpen este momento ha de ser una PRIORIDAD.  Y para ello hay una edad pues nuestros hijos crecen rápido y las oportunidades se agotan.

CONSECUENCIAS DEL CONFINAMIENTO EN NIÑOS Y JÓVENES: 2 parte

 

  En las áreas escolar y pedagógica, las consecuencias se preveían, durante el confinamiento y se confirmaron al reiniciarse la actividad diaria en el colegio.

   Durante el confinamiento se advertía el trastorno global de la rutina diaria por la obligada reclusión, la ausencia de contacto directo con amistades y compañeros/as de colegio o actividades extraescolares.

   La prolongada dedicación a las pantallas en plan de juegos online o diálogos, mayoritariamente, resintió la secuencia horaria de sueño-vigilia, como también la secuencia de las comidas.

   Las obligaciones escolares se convirtieron a la modalidad telemática, con fecha y hora de entrega de las tareas solicitadas, en muchos casos los jóvenes reaccionaron con protestas por considerar excesivo el volumen de lo solicitado, en otros hubo una cerrada negativa a realizar tarea alguna o negarse a conexión en el aula virtual.

   Con el reinicio del curso escolar presencial, fue laborioso retomar horarios normales, en varios casos  los alumnos se mostraban “olvidados” de contenidos dados antes o durante el confinamiento y fue necesario repasarlos.

   La vuelta a la actividad presencial fue acompañada por la práctica de las medidas de seguridad determinadas, en este aspecto es apreciable que fueron aceptadas   con  menos conflictos de los previstos  con más eficacia en los de menos edad.

El comedor  y el patio recuperaron su característica de puntos de más presencia de conflictos, en los primeros días, con  una frecuencia alta, que fe descendiendo con el paso del tiempo.

   La necesidad de confinar ante la presencia de  un positivo altera el ritmo normal de clases, así y  todo que los docentes realizan actividades telemáticas para los confinados.

   En el cierre del trimestre se advierten fuertes bajas en las notas, con respecto al anterior, pero debe tenerse presente que las calificaciones anteriores surgieron más de concepto que de tareas, dada la codicio telemática de gran parte del tiempo.

CONSECUENCIAS DEL CONFINAMIENTO EN NIÑOS Y JÓVENES: 1 parte

   La irrupción en nuestras vidas de la pandemia de COVID 19 fue dramática por inesperada, desconocida  y rápidamente informada, amplificada, en algunas crónicas innecesariamente exagerada y en otras minimizada, con los inevitables debates, profecías, estrategias propuestas por improvisados y/o mesiánicos, los integrantes de la sociedad que víctimas de algún tipo de perturbación, encuentran terreno propicio en la confusión y   el miedo colectivo.

   Los niños y   jóvenes de nuestra población presentan consecuencias del confinamiento impuesto por esta pandemia y el profundo cambio que ha traído a sus vidas.

   En esta primera entrega nos referiremos a las consecuencias en el  ámbito familiar  y social, en la próxima, a las producidas en el ámbito escolar  y pedagógico.

   El confinamiento produjo una suerte de “hacinamiento” inconsulto, inmediato e inapelable, con el agregado de la ansiedad colectiva generada por temor, mayoritariamente.

A este escenario hemos de agregarle la aparición del teletrabajo, en ocasiones, de ambos padres, lo que generó la paradoja de no encontrar quien atendiera las demandas cotidianas de los hijos, estando los dos padres en casa.

Otras situaciones de salir a trabajar, por desempeñar tareas imprescindibles, provocaban miedo en los niños a que muriera o no pudiera volver.

Las visitas recibidas o realizadas a abuelos, primos u otros parientes, desaparecieron. El universo familiar se redujo en horas al círculo primario de convivencia.

Sin colegio, sin deportes, sin esparcimiento, las horas del día comenzaron a ser demasiadas, con mucho más tiempo de uso de pantallas y, según la edad, por entradas horas de la madrugada.

Los necesarios tiempos de soledad y/o privacidad no existían y la permanente presencia de todos, todo el tiempo juntos, fue suficiente para precipitar discusiones, gritos, tensión general que dificultaba aún más la diaria rutina. Y todo ello no se puede borrar de un plumazo, como si no hubiera ocurrido nada. Estos niños y jóvenes regresaron a las aulas después de prácticamente medio año no estar en ellas. Y este regreso no es fácil, ni mucho menos. Las condiciones parecen ser las mismas pero no es así. Volver a recuperar rutinas, hábitos etc es una tarea compleja. Son acciones que se pierden de forma rápida pero que cuesta mucho volver a interiorizar. Requiere un alto grado de paciencia por parte de familia y colegio/instituto. Todos sin excepción han vivido realidades muy particulares durante el confinamiento pasado, por no decir que aún se sigue produciendo en los casos que ahora dan positivo. Vale la pena detenerse un momento  y reflexionar.