Pigsi Protocolo de Intervención Global y Simultánea

CARME PAU - JULIO ALTOMONTE

DESPATX PEDAGÒGIC MULTIDISCIPLINARI

  
  

NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES, qué hacer ????

  

Entre un 2 y un 5% de los niños en proceso educativo son o se consideran de altas capacidades, esta franja de porcentajes nos indica la relatividad de los datos estadísticos en este tema.

   Más allá del IQ(coeficiente intelectual) que fue de relevante importancia hace años, no existe un conjunto de pruebas normalizadas que puedan aplicarse masivamente y con resultados totalmente fiables.

   Es importante diferenciar la existencia de un talento determinado, en un área específica de niños que presentan un grado de comprensión y aprendizaje en cualquier tema con evidente diferencia con respecto a la media de sus contemporáneos.

   Generalmente, esta característica que lo hace descollar en la escuela, es una de las primeras señales que mueven a sus padres en busca de una opinión profesional.

Una vez determinado que el niño en cuestión presenta estas capacidades debe instrumentarse el protocolo existente sobre su proceso educativo, o de ser posible, incorporarlo a una escuela para alto rendimiento.

   Es un dato a tener muy en cuenta es la repercusión que tiene esta condición en el niño, en su emocionalidad, las relaciones con su entorno, ya que generalmente, esta condición es acompañada por un grado de sensibilidad emocional alto, especialmente perceptivo e influenciable por el trato que recibe y el tipo de relación con sus compañeros y profesores.

En algunas ocasiones, son objeto de burlas y agresiones por, supuestamente, demostrar una gran diferencia intelectual con sus iguales, esta situación los lleva a veces a disminuir su rendimiento escolar voluntariamente, para evitar agresiones.

    Ha de tenerse presente que más allá de sus capacidades, es un niño y debe ser tratado respetando el nivel madurativo social y afectivo que le corresponde, las mayores o menores capacidades pueden influir en este aspecto o no, lo aconsejable es seguir tratando a nuestro hijo como tal, sin cambios provenientes de su ventajosa condición, que le será útil y gratificante si la encauzamos adecuadamente.

REFLEXIONS SOBRE UNA EDUCACIÓ AUTÒNOMA I RESPONSABLE

Autonomia i responsabilitat. Dos conceptes prou amplis com per tractar-los per separat. Però em sorgeix arran de la petició dels pares d'un col·legi per a realitzar-los una xerrada i proporcionar-los estratègies per a això.

 L'autonomia és la facultat que els permet ser capaços de fer les coses per si mateix . I justament un dels factors claus i determinants d'aquesta autonomia és la responsabilitat. Així podem deduir que el desenvolupament de l'autonomia està estretament vinculat al desenvolupament de la responsabilitat .. Aquest és justament el VALOR que resideix en la consciència de cada un  fent possible la reflexió, administració, orientació i valoració de la pròpia ACCIÓ i les CONSEQÜÈNCIES dels nostres actes. I òbviament cal aprendre a ser responsables. Aquí resideix la nostra gran i complicada tasca, però no impossible si ens posem a això.

Des del seu naixement el nadó depèn completament dels seus pares absolutament per a tot. I des d'aquest mateix moment, els nostres nadons, ens posaran de manifest que són persones competents, saben expressar els seus sentiments, emocions, necessitats, desitjos, preferències. I tot això passarà per la nostra paciència com a pares, per aprendre a desenvolupar la nostra empatia i confiar en això . Però a mesura que els nostres fills creixen van aprenent, a poc a poc, a valdre's per si mateixos i a ser autònoms. Al llarg del seu desenvolupament els ajudarem en coses tan necessàries i indispensables com menjar, parlar, caminar .... però hi ha aspectes no tan físics per al seu torn també igual d'importants com és el fet d'animar als nens  a que prenguin les seves pròpies decisions. Està claríssim que no podem pretendre com a pares que si no entrenem en aquesta autonomia i responsabilitat (gradualment de manera que s'aprengui i interioritzi de forma gairebé inconscient) després aquestes qualitats apareguin adequadament en el moment que a nosaltres ens interessa per situació i / o edat . Un exemple d'això podria ser quan els nens  canvien de curs o cicle i el tutor / a corresponent ens planteja els reptes per al curs que s'inicia i amb això els hàbits, responsabilitats i pràctiques no només per a l'escola sinó també per a casa . No podem oblidar que el nen  és sempre una única persona i que en masses ocasions les demandes en un i altre àmbit no van a l'una.

Als pares sempre ens ha preocupat aquest difícil equilibri entre la innata tendència a protegir els fills i la necessitat d'anar deixant anar fil perquè així es puguin valdre's per si mateixos. És més que comprensible pensar que els nens  no poden ser responsables i és just en aquest moment quan tendim a sobre protegir-los i evitar que facin les coses per si mateixos. Quan els protegim de més o fem nosaltres les coses que poden fer per si sols els ensenyem a DEPENDRE d'algú, minvem la seva autonomia i no desenvolupem la seva responsabilitat. Per contra quan els permetem comprovar que SÍ són capaços de fer-ho, els estem permetent  guanyar confiança en si mateix , desenvolupar noves estratègies per superar dificultats i tot això redundant en la seva AUTOESTIMA. Per res podem imaginar que l'objectiu d'aquesta autonomia és facilitar el nostre treball com a pares. Ser autònom és ser un mateix, amb una personalitat pròpia que és diferent de la dels altres, amb els nostres propis sentiments, i desitjos i això ens garanteix tenir la capacitat de no dependre dels altres per sentir-nos bé, per acceptar-nos tal i com som i tenir la seguretat que serem capaços de valer-nos per nosaltres mateixos durant la nostra vida. Així doncs la nostra tasca no és fàcil però si gratificant quan comprovem els resultats.

Desitjaria posar en clar que tot i que fins aquestes línies m'he referit a l'etapa de primera infància i als anys de Primària aquests preceptes són igual de vàlids i necessaris per al nostres fills  adolescents. Quan els nostres fills  arriben a la ADOLESCÈNCIA ja no tenen tanta dependència psicològica respecte a nosaltres, els seus pares. El fet d'haver-los preparat perquè arribin a aquesta etapa amb cert desenvolupament de la seva autonomia i sent conscients que han de responsabilitzar-se dels seus actes els ajudarà a ser persones adultes madures, segures de si mateixes i amb capacitat per a enfrontar-se al món que els envolta .

   

Així doncs els beneficis d'educar els nens  per al desenvolupament de la seva autonomia els podríem concretar en aquests guions:

 -Afavorim una sana autoestima i autoconcepte.

-Dotem al nen  de confiança en si mateix .

-Potenciem el desenvolupament d'una personalitat madura.

-Els fem capaços de prendre les seves decisions sense por a equivocar-se.

  

Aterrant en el terreny  pràctic i buscant estratègies per dur a terme podríem establir les següents:

-Donar-lis encàrrecs adequats a la seva edat i nivell de desenvolupament (vestir-se, menjar, higiene, parar taula .... i així en augment). Si busquem hi ha bibliografia concreta sobre aquest tema en la qual ens indiquen per edat les pautes a seguir.

-Permetre que realitzin els encàrrecs abans esmentats per si mateix . Se'ls explica com fer-ho per primera vegada amb instruccions senzilles i clares i després deixem que ho facin sense estar "a sobre" corregint (i si és així s'ha de realitzar molt subtilment).

- No fer la feina que ells poden fer per si sols.  ENCARA QUE AIXÒ IMPLIQUI ANAR MÉS LENT.

-Permetre que s'equivoquin en realitzar les seves tasques. No estem buscant la perfecció sinó l'aprendre a desenvolupar-se sol  i això requereix un temps. Si apareix un error no focalitzar tota la nostra atenció en ell, busquem la part positiva, valorem-la i realitzem una reflexió CONJUNTA de com ho podem fer millor.

-Encara que parlem de AUTONOMIA no deixis d'establir límits. Autonomia no és sinònim de fer el que a un li vingui de gust. Els límits han d'existir, han de ser coherents i consensuats entre el pare i la mare i mai mostrar discrepàncies entre si sobre això davant del nen . Aquesta imatge de "poli bo, poli dolent" no és en absolut eficaç en l'educació dels nostres fills. Aquest tipus de ACTITUDS només fan que confondre i no l'ajuden a assumir la conducta desitjada sempre en el marc acte / conducta-conseqüència. Si l'acte és adequat la seva conseqüència serà bona i realitzarem el reforç positiu. Si per contra la conducta no és adequada la conseqüència serà negativa.

-Ensenyar-los a prendre decisions, mostrant-los com analitzar diferents opcions, planificar i anticipar. Pot ser en una cosa tan senzilla com triar el jersei que es posarà. A mesura que creixen aquesta presa de decisions s'anirà graduant però sempre evitant que els generi tensió. De nou insistirem en que són lliures per decidir, però cada acció té les seves conseqüències i es haurà d'aprendre a assumir-les.

-Dóna-li el seu espai físic i emocional perquè pugui explicar-les seves experiències quan li vingui de gust. Si el maregem amb preguntes és més que probable que et respongui amb monosíl·labs o no et contesti res. Això sol ser freqüent quan surten de classe i hi ha nens  i adolescents en general que reaccionen fatal a això. Millor donar-los temps o plantejar la conversa per sobre com se senten. No obstant això SÍ cal tenir molt present que el DIÀLEG entre pares i fills és l'aspecte més fonamental de l'Educació. Aquest DIÀLEG és insubstituïble i d'ell dependrà en gran mesura el desenvolupament de la seva personalitat. És fàcil pensar que en una família en la qual no ha existit diàleg des de la infància pugui ser IMPOSSIBLE crear-lo en un moment determinat (per exemple davant un conflicte, davant un error, en la preadolescència i adolescència). Una cosa que no ens ha acompanyat en aquest creixement NO pot ser creat després espontàniament.

“SHARENTING”, O COM FER VULNERABLES ELS NOSTRES MENORS

Aquesta pràctica ja molt extesa als nostres dies té un nom : sharenting. Mot que prové de la suma de share (compartir) i de parenting (criança o paternitat). Consisteix a pujar a les xarxes fotografies dels fills i filles menors d'edat.

Pot ser una pràctica habitual en moments de vacances, de festa...en fi en aquells moments on abans ens hauríem limitat a treure una foto per guardar el record. Ara aquest mateix fet va acompanyat d'un altra, quasi automàtic i instantani, que és compartir-ho a la xarxa. La idea seria compartir amb les nostres famílies, amistats just aquell moment.

Però atenció!!!! Quan pengem una imatge a Internet, en aquell precís instant en perdem el control, i ja no sabem en mans de qui pot anar a parar. Tan se val que tinguem configurada la privacitat de la xarxa social en qüestió, perquè encara que siguem poques les persones que inicialment puguin veure allò que hem pujat, qualsevol d'elles podrà copiar aquella fotografia , encara que sigui a través de la tecla Impressió de pantalla , i reenviar-la o compartir-la per altres bandes. 

Aquesta setmana, concretament el divendres dia 20, es celebra el Dia mundial dels Drets dels Infants i precisament un dels drets és el de la preservar la seva privacitat. Quan nosaltres compartim la foto el que estem fent en realitat és crear una IDENTITAT DIGITAL de la persona. I ho fem en un moment que els nostres nens i nenes són menors i no es poden defensar perquè un cop es facin grans aquelles imatges no es poden esborrar, segueixen a la xarxa. I on haurà quedat la seva INTIMITAT, la seva PRIVADESA? Podem fer també una mica d'empatia i pensar , a nosaltres ens hauria agradat que els nostres pares haguessin compartit imatges nostres en bolquers, o sentats a l'orinal, o en alguna altra escena molt íntima? De ben segur que no. 

Altres problemes que pot comportar el sharenting és que s'utilitzin determinades imatges per fer ciberassetjament, que vagin a parar a mans de pederastes, o qui hi hagi qui les prengui per mesclar-les amb contingut de pornografia infantil. I no estem exagerant. Tristament ja ha passat.

Si el Mossos fan xerrades a adolescents per prevenir i evitar que s'exposin sense precaució a les seves xarxes és de calaix que cal prevenir també als pares amb fills petits.

 

   Alguns consells que podríem tenir presents serien aquests: 

 • Evitar primers plans o bé pixelar el rostre del menor
 • Que no sigui en una situació que els faci vergonya, o pensar si a nosaltres ens agradaria
 • Que no portin uniforme de l'escola, ja que estarem donant informació d'ells així com també és preferible que no hi aparegui la façana del lloc on viviu ni la matricula del cotxe. Per descomptat no donar nom i cognom
 • Que no hi surtin altres nens o nenes sense el consentiment explícit dels seus pares
 • Desactiveu les funcions d'ubicació i geolocalització de les imatges que compartiu

 

   I per últim hi ha un relat  que us podeu descarregar  titulat Les meves fotos i les fotos de mi. És un relat per nens i nenes entre 8 i 12 anys aproximadament.

INTELIGENCIAS

El estudio de la inteligencia tiene diferentes vertientes pero todas tienen en común reconocer que es la principal responsable de las diferencias individuales en el rendimiento cognitivo. Al respecto hay diferentes enfoques y teorías pero en este artículo abordaremos la perspectiva de Howard Gardner el cual defiende una estructura múltiple de la Inteligencia. Este autor no considera que la inteligencia esté estructurada de forma jerárquica y unitaria, ni tampoco  está de acuerdo con las implicaciones de este modelo en el ámbito de la medida de la medida de la inteligencia, especialmente con los test de CI (Coeficiente Intelectual).

Esta teoría de las Inteligencias Múltiples, conocida por las siglas MI fue planteada el 1983 pero en los últimos años ha ido adquiriendo más relevancia, sobretodo en el ámbito educativo y escolar.

La idea más importante de esta teoría se basa en no fundamentar la inteligencia en un solo ámbito o factor, sino en un conjunto de potencialidades que cada uno de nosotros tenemos en mayor o menor escala y que en la medida que se conocen y utilizan determinaran nuestro éxito en la vida escolar, profesional...Podemos partir de la idea que cada persona posee en un grado u otro cada una de estas inteligencias pero la forma en que las combinemos dará lugar a “nuestra forma de hacer”. Es precisamente por esta característica que esta teoría MI tiene una gran trascendencia en las escuelas pues coincide con muchas observaciones e intuiciones cotidianas de los educadores; la observación que los niños muestran que son listos y eficientes de muy diversas formas.

Es necesario plantear también que la teoría MI establece una diferencia entre la inteligencia entendida como aptitud o capacidad mental (es decir la idea conservadora) y la entendida como destreza o habilidad (y por lo tanto se puede entrenar para desarrollar mejor). Lógicamente esta segunda alternativa es la que está generando un replanteo pedagógico en los colegios pues implica el hecho de ayudar a los alumnos a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje, a generar cambios y a perder el miedo a descubrir ambientes de aprendizaje nuevos.

Los principios básicos de la Teoría de las Inteligencias Múltiples serian estos: 

 • Cada persona posee 8 inteligencias.
 • Las 8 inteligencias trabajan conjuntamente de una forma compleja.
 • La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia
 • Hay muchas maneras de ser inteligente en cada categoría.

Estas inteligencias de acuerdo a sus potencialidades y a sus vías de aprendizaje procedimental quedarían reflejadas de la siguiente forma: 

Este modelo de funcionamiento cognitivo implicaría que un mismo niño puede presentar niveles y rendimiento en diferentes áreas y que una persona podría ser muy habilidosa en un campo en concreto si éste se potencia y entrena. Así pues nuestra apreciación de su “inteligencia” no vendría marcado exclusivamente por los resultados en las áreas tradicionales basadas en el área del lenguaje, el procesamiento fonológico y el razonamiento lógico-matemático.

Y a su vez deberíamos tener en cuenta otros canales de aprendizaje como el aprendizaje sensorial, el aprendizaje musical, el aprendizaje por modelado, el aprendizaje basado en la interacción social, el autoconocimiento etc etc. 

Para concluir podríamos resumir diciendo  que en este mundo cada vez más competitivo , la inteligencia a menudo se utiliza como sinónimo del valor de las personas obteniéndola a partir de ciertas pruebas que aportan unos valores cuantitativos. Pero la realidad de nuestra mente y su potencial es mucho más rica de lo que queda expresado en estos valores numéricos. 

Quizás nos deberíamos preguntar como padres y educadores ¿por qué no reconocer que todo aquello que nos hace únicos y especiales se encuentra en habilidades mentales que NO tienen que ver solo con resolver puzzles y operaciones matemáticas, sino que también involucran la sensibilidad artística o la gestión de las emociones? 

A través de la Teoría de las Inteligencias Múltiples su autor nos ha ofrecido la posibilidad de valorar nuestras fortalezas, en vez de limitarnos a tener en mente aquello que el mercado de trabajo y el modelo educativo tradicional espera de nosotros. Con ello los padres podemos ayudar a nuestros hijos en ideas como:

 • interpretar el valor de los resultados escolares por igual en todas las áreas
 • fomentar esas habilidades que percibimos en nuestros hijos y así entrenarlas
 • dar la cabida necesaria a aspectos tan importante como es la gestión de las emociones
 • no sustituir en ellos/as esas potencialidades que presentan pues solo así conseguiremos estimularles mejor
 • confiar en los planteamientos pedagógicos que nuestras escuelas están realizando últimamente en este sentido y reforzarlos también desde casa (los cambios son lentos pero estamos en ello).

Propuesta de accion preventiva en la relacion de nuestros hijos con la pornografia en redes.

Es una realidad insoslayable que la pornografía se extiende en amplitud de cobertura y variedad temática, sin pausas y a un ritmo cada vez mas rápido. Simultaneamente se reduce la edad a la que los niños toman contacto con estos contenidos, en los últimos 5 años el promedio  ha descendido de los 12-14 a los 8-10 en la actualidad. El consumo o permanencia horas/día ha aumentado de 15 minutos a 1,30 horas diarias.

Estos son datos concretos que involucran a nuestros hijos e inciden en su crecimiento emocional y percepcion de conductas,valores,relaciones sociales y limites de respeto al otro, de forma profunda y duradera.

A estas alturas es evidente que por multiples motivos, poco analizados y menos difundidos, las autoridades que controlan este trafico de información y formación, no hacen nada util para acotar el numero, contenido, destinatarios de este fenomeno, algo semejante ocurre con los sitios de apuestas online donde se esta verificando un nivel de crecimiento y precocidad de uso, semejante.

En la actividad cotidiana de nuestro Despacho Pedagogico nos involucramos en ,cada vez mas consultas, de padres preocupados por que sus hijos dedican cada vez un numero mayor de horas a juegos online, que los alejan de su vida familiar, social y del cumplimiento de sus tareas escolares, modifican su ritmo vigilia-descanso, disminuyen su rtendimiento en la escuela y presentan cambios de conducta apreciables.

Todo este tema de preocupacion merece ser atendido y reencaminado, pero las consecuencias del consumo de pornografia son mucho mas importantes y permanentes en la vida de nuestros hijos.

Ya es casi corriente que las paginas XXX se anuncien con banners mas o menos explicitos en sitios de juegos online, de esta forma acceden a un publico muy joven y desprevenido que toma contacto por primera vez y de alli, comienzan a conocer....

Los programas de bloqueo de contenidos no deseados,casi no se usan,los padres aducen evitar enfrentamientos con sus hijos, coartarles su libertad o simplemente que los niños son informados por amigos  o en internet, como dejarlos de lado.

A la vista de este panorama es evidente que debemos tomar la iniciativa, como padres y neutralizar o minimizar los riesgos implicitos para nuestros hijos.

En este punto adelantamos y dejamos en claro nuestra conviccion respecto a que cualquier prohibicion, sancion o excusa engañosa, deben ser dejadas de lado, no solo por ineficaces, ademas generan perturbaciones en la relacion con los niños y en la imagen y concepto que forman de nosotros, padres.

Nuestro Protocolo de intervencion en este tema plantea una conducta de anticipación, adecuadamente planteada para no invadir su intimidad emocional, encuadrando nuestro abordaje en el contexto de un dialogo incidental, donde el niño sie3nta que tiene toda la serenidad y la amplitud para expresar sus ignorancias, dudas, temores y aparentes certezas.

Debe dosificarse este proceso de forma de no agotarlo de inmediato, no responder mas que lo preguntado, no saturar de información no pedida, ni de argumentar consecuencias sombrías.

Segun la experiencia recogida, se obtiene un puente de comunicación permeable, que poco a poco permite tratar el tema con menos reservas y mas provecho, progresivamente se van formando los “anticuerpos emocionales” que permitirán relativizar y restar dramatismo a las imágenes, muchas veces traumaticas para ellos.

¿DIAGNÓSTICO O ETIQUETA?

Es muy frecuente encontrar a padres que acceden a consulta para saber qué le ocurre a su hij@. Esta alerta la habrá podido lanzar el colegio o bien la familia donde se han dado cuenta de que algo no funciona bien. A partir de ahí se iniciará la búsqueda de posibles soluciones. Es en este momento es necesario tranquilizar a estos padres que normalmente buscan encontrar una palabra que defina lo qué le ocurre a su hijo.

Habrá ocasiones en que poner una palabra o etiqueta no resolverá la situación, es más , puede incluso que esas dificultades o problemas presentados respondan a una variedad y conjunto de alteraciones que será difícil clasificar y tratarlas por separado. En este ámbito podemos encontrar los diagnósticos con TDA(H), Dislexia, Déficits en la adquisición del Lenguaje, Problemas de habla que vinculamos a Logopedia, TEL, Asperger, Disortografía, Discalculia, Trastornos de la Personalidad y una lista que podría ser interminable.

Todo tratamiento, intervención o técnica terapéutica debe ir precedido de un BUEN  diagnóstico, evaluación o prueba. Ese paradigma es tan sólido como que el éxito o fracaso del tratamiento efectuado, en la mayoría de las veces estará justificado en un correcto o incorrecto diagnóstico. Es decir ante un mal diagnóstico se realizará una intervención inadecuada y por lo tanto nuestro hijo no presentará mejoría.

Debe tenerse muy presente que en todo diagnóstico hay un componente subjetivo por parte del evaluador, aún en aquellas pruebas que tiene un alto componente instrumental que presupone medidas imparciales.

Este componente subjetivo hace imprescindible que el examinador conozca en profundidad y de primera mano, características del examinado, rasgos de personalidad, historial previo, en resumen, que dentro de lo posible se informe y se forme un cuadro de LA PERSONA que examinará, a fin de valorar la información aportada por el examen, en el contexto de ESA PERSONA

Es importante tener presente que un diagnóstico es el punto de partida de un proceso terapéutico. Sucesivos controles a lo largo del tratamiento nos indicaran la evolución del mismo.

Entendido esto,  debemos concebir el diagnóstico como el principio de una película y no como una foto. El niño mejorará (o no) y deberemos ir reajustando nuestra intervención y técnica.

Cuando dicho diagnóstico se toma como simple información, se transforma en una Etiqueta, en un rotulo que identifica al niño como un “ y la etiqueta elegida”.

Esta etiqueta se transforma entonces en un techo, en un condicionamiento que limita el desempeño del niño en una o más áreas de su persona.

Se toma esa etiqueta como una realidad fáctica e irremediable y con ese preconcepto es recibido en otros colegios o gabinetes, donde es tratado en función de ese “ANTECEDENTE” de esta forma se condiciona definitivamente cualquier tipo de progreso o mejoria. Justificando este proceder en ese diagnóstico que dejó de serlo para transformarse en una etiqueta desvalorizante, condicionante y estigmatizante entre sus compañeros y profesores.

Así pues y a modo de conclusión:

 

 • No debemos precipitarnos en concluir que ante ciertas dificultades de nuestro hij@ (influidos hoy por la vasta información de internet) tiene “esto o aquello”.
 • En caso de tener la certeza de ese problema o dificultad comentar con los profesores pues es quienes tienen a nuestro hij@ en un gran número de horas.
 • Una vez decidido que es preciso un diagnóstico optar por un equipo o centro que pueda realizar un estudio completo de la persona. Se trata de no solo obtener unas medidas en relación a su inteligencia, velocidad lectora y un infinidad de ítems que se mesuran con un porcentaje. Se trata también de conocer su estado emocional , cómo se siente, como se ve. Porqué en definitiva si estos aspectos están “tocados” la intervención deberá empezar por ese aspecto y así poder ayudarlo a superarse.
 • No es para nada conveniente explicarle al niño con detalles su diagnóstico. Otra cosa diferente es comentarle a grandes rasgos porqué tiene dificultades concretas en la escuela o conductas determinadas en casa. Hemos comprobado que en ocasiones el propio niñ@ se pondrá un muro delante, se autodefinirá con esa etiqueta, y será mucho más difícil ayudarlo para recomponer su situación pues su autoestima habrá quedado seriamente dañada.
 • La intervención una vez tenemos el diagnóstico o evaluación deberá ser consensuado con la familia y el colegio. No podemos olvidar que la interacción de ese niño se realiza con estos tres entornos. Si solo modificamos uno el resultado será más lento o quizás inexistente.

¿Qué lenguaje utilizamos con nuestros hijos?

   

Los padres tenéis una responsabilidad importantísima en la crianza de nuestros hijos y en especial en un aspecto: sois el nexo entre ellos y la realidad de su entorno, sois quienes les enseñáis a comprender el mundo y de vuestras actitudes y acciones se crearán los fundamentos de su desarrollo como personas.

   La herramienta más importante para este aprendizaje de la vida , para el desarrollo cognitivo y psicológico es el LENGUAJE, que debe utilizarse en un entorno afectivo y con unas normas claras.

   ¿ Y cómo lo logramos? 

Podemos empezar recordando que es necesario hablar a los niños por muy pequeños que sean. Pero hablar de forma natural, sin infantilizar  nuestro lenguaje y aportando siempre un modelo correcto. 

Las personas que viven alrededor de un niño: padres, educadores, familia… tienen que tener en cuenta que los niños aprenden de cada experiencia, y que en la adquisición del lenguaje es igual, imitando a todos los referentes que tenga.

Los niños emplean el lenguaje como medio para relacionarse con los demás niños, así como para satisfacer sus necesidades, controlar el entorno, expresar su propia identidad y adquirir nuevos conocimientos.

El proceso de adquisición del lenguaje se favorece de los diversos intercambios comunicativos y lingüísticos con los padres o miembros más cercanos de la familia.

Tenemos que diferenciar el tono cariñoso de uno aniñado, para que el niño aprenda a relacionarse y a expresarse correctamente, sin utilizar demasiados diminutivos o con palabras poco claras, como decir “aba” en vez de agua, o “bibi” en vez de bibe. 
Demostrar afecto a través del lenguaje apropiado es posible. Esto no significa que tengamos que dejar de hablar al peque en un tono dulce, pero podemos evitar el uso excesivo de diminutivos y expresiones de bebés. Si este uso es realizado de forma continua, nos podremos encontrar con un peque que crece sin nombrar las cosas correctamente, con un lenguaje “creado” en el hogar pero que fuera de el no lo entiende nadie.

Debemos tener siempre presente que el niño es un ser social, por tanto el lenguaje no se puede enseñar aislado del contexto social. Es decir, no podemos separar el lenguaje de todas las circunstancias que lo rodean.

Si cada vez que quiere algo nuestro hijo, se lo damos antes de que pueda pedirlo verbalmente, estamos mermando su capacidad de desarrollo del lenguaje. Nuestro hijo aprenderá a solicitar las cosas con sólo mirar o señalar. No se verá en la necesidad de demandarlo verbalmente.

Al conseguir todo lo que quiere sin decir nada, su desarrollo de la pronunciación o de la construcción de frases se verá retrasada con respecto a la de los demás niños de su edad.

Así mismo, los adultos deben pronunciar de manera correcta las palabras y evitar hablar al niño de forma infantilizada, así como pronunciar correctamente y evitar corregirles de forma directa.

En algunas ocasiones, existen dificultades lingüísticas debidas al nerviosismo del niño ante la insistencia de sus padres para que aprenda nuevas palabras o bien para que diga cosas más o menos graciosas ante familiares o amigos. Ante estas situaciones el niño responde casi siempre con una oposición que puede dificultar su normal aprendizaje.

Al mismo tiempo los niños experimentan diversas emociones (rabia, miedo, tristeza, alegría...) que les son difíciles de gestionar. Podríamos ayudarles poniendo palabras a aquello que les pasa pero sin juzgar lo que sienten.

 

- Es muy motivante para el niño, contarle cuentos cortos, en los que intervengan animales, y ellos puedan participar haciendo ruidos, bailes, gestos, etc., luego se le harán una serie de preguntas sencillas sobre el contenido.

 • Hágale aprender su nombre completo, el de su familia y la dirección.

- Manifestarle entusiasmo y alegría cada vez que ponga interés en la actividad que está realizando, aunque no siempre le salga bien.

 • No se debe proteger demasiado, puesto que no dejamos que desarrolle su personalidad al completo. Por tanto, hay que darle autonomía para que se relacione con los demás y participe en distintas actividades.
 • Se le debe escuchar atentamente y siempre responder a sus preguntas, convirtiendo la comunicación en un placer. Miremos a la cara de forma que le aseguramos que tiene nuestra atención.
 • Los niños aprenden mucho por imitación. Por ello, cuando hable con su hijo, hágalo despacio, pronunciando correctamente, sin darle gritos. Nunca se le debe ignorar cuando quiera hablar, ni reforzar la expresión defectuosa que en un principio puede parecer.

- Aprovechar cualquier ocasión ( la observación de las prendas de vestir en el armario, los muebles de una habitación, o los colores) para nombrarlos. Siempre colocándose a la altura de los ojos. Pero de forma natural, sin aleccionar. Sencillamente conversando

 • En cuanto al esquema corporal, podemos nombrar las partes del cuerpo cuando aprende a vestirse por ejemplo.
 • Con apoyo visual de libros o fotografías, estimular una conversación a través del dibujo que aparezca, repasando los conceptos básicos: derecha-izquierda, arriba-abajo, colores, utilidad de cada objetos ...
 • Háblele a su hijo pronunciando claro y bien, mirándole a la cara. ...
 • NO diga a su hijo, mientras habla, que se detenga y comience de nuevo.
 • NO le imite cuando hable mal, aunque le parezca gracioso.

       A forma de conclusión podriamos decir que

 1. a) el LENGUAJE es fundamental en el desarrollo de nuestro hijo.

b)que de nosotros depende una introducción correcta de él pues somos sus primeros interlocutores (si aparece un problema fonológico se deberá entonces recurrir al especialista). De no ser así , corregir después este mal hábito

c)podemos hablar de forma cariñosa sin utilizar diminutivos, palabras sustitutivas

 1. d) en este periodo de vacaciones podemos aprovechar para frenar un poco nuestros tiempos y dedicarnos a CONVERSAR, ESCUCHAR, y así facilitar esa imitación que ellos realizan.

En busca de la nueva normalidad para nuestros hijos

Desde hace ya 7 meses toda la sociedad, sus integrantes individuales, instituciones, empresas, etc estamos inmersos en un brusco quiebre de estilos de vida, rutinas cotidianas, formas de trabajo, esparcimiento, vida de relación y hasta en la intimidad de nuestros hogares nos sentimos o somos compelidos a cambios inmediatos, que en muchos casos no comprendemos acabadamente ni en su justificación ni en su efectividad, nos cuestionamos más o menos abiertamente o los aceptamos con reparos, según nuestro criterio y lejos de fundamentos técnicos o científicos que nos justifiquen, generalmente es nuestra resistencia a abandonar una forma de vida, temor a lo desconocido o simplemente mantener contra toda realidad nuestra escala personal de prioridades.

La Covid está actuando como revulsivo catalizador de cambios intra familiares y por ende sociales a todos los niveles, nuevas formas de comunicación y relación en general, se ponen en marcha de manera improvisada, ignorando su efectividad y las consecuencias negativas que pueden generar-

La educación de nuestros hijos es uno de los aspectos que han debido cambiar de inmediato y sin planificación previa, desde el comienzo del confinamiento hemos verificado un progresivo deterioro en la disposición de nuestros hijos a la posibilidad de aceptar la rutina telemática y aplicarse a ella, aun aceptando que en los inicios de esta forma de escolaridad, los docentes no contaban con planes elaborados y practicados, una heroica improvisación, con errores ,que permanentemente está siendo corregidos, va generando una base de experiencia que permite ser más eficientes en el uso de la telemática en forma intensiva y precoz, en el campo educativo.

También los padres se han visto compelidos a asumir tareas de apoyo educativo a sus hijos, simultáneamente con una nueva forma de trabajo, telemática, sin más alternativas que la inmediata aceptación.

Aunar las dos demandas simultáneamente ha sido y es una importante tarea.

Los escolares, nuestros hijos, independientemente de la edad o el curso que afronten, además de tener que desarrollar de forma telemática la última parte del ciclo anterior, están ahora mismo afrontando en primera línea la vuelta a los establecimientos, a los horarios de entrada, a las obligaciones propias de la actividad, más un cumulo de nuevas demandas, en relación a la seguridad sanitaria.

Tanto los padres, como los docentes, son fundamentales actores a la hora de procurar el éxito de este paso, que con las precauciones  adecuadas, permitirá, no solo el desarrollo curricular, sino además, el fundamental contacto social entre iguales, relevante campo de ajuste conductual y emocional para nuestros hijos.

Al respecto es muy importante remarcar una premisa elemental a la hora de educar:

El ejemplo directo es insustituible como herramienta de enseñanza-

Los largos discursos, las inacabables recomendaciones, los gráficos ilustrativos o vídeos temáticos no pueden competir ni siquiera mínimamente con el ejemplo directo de la ejecución espontanea por parte del adulto, de aquella conducta que se busca instalar en los niños.

Nuestros hijos escuchan y atienden poco, sus ojos son la puerta de entrada más importante, nunca más cierto aquello de UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS.

Los niños deben ver, naturalmente ejecutada por el adulto, la conducta que se les dice que todos debemos cumplir, de lo contrario, no solo no la repetirá, también el respeto por ese adulto se verá disminuido y por extensión a sus conceptos y enseñanzas.

Padres, docentes y adultos en general, deben internalizar las medidas preventivas indicadas, para que sean ejecutadas espontáneamente y no solo delante de los niños.

De esta forma no solo serán más efectivas dichas medidas, se alejaran los riesgos de recrudecimiento de contagios, además se mejorara la calidad de comunicación con los niños y el mutuo respeto que permite un mejor desempeño general.